Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Archiv


Autor Název souboru Datum
Ing. Jaroslav MynářZpráva o činnosti předsedy a představenstva Jaro 201928.05.2019
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření Jaro 201928.05.2019
Miroslav HyršZpráva sekce ekonomicko právní Jaro 201928.05.2019
Ing. Roman Kekrt Zpráva sekce veřejné zeleně Jaro 201911.06.2019
Ing. Jiří JanovskýZpráva sekce zahraničních vztahů Jaro 201913.06.2019
Ing. Jaroslav MynáZápis z valné hromady SVPS 30.05.201930.05.2019
Ing. Jaroslav MynářZápis představenstvo SVPS 29.05.201929.05.2019
Ing. Pavel GaizuraPlnění plánu sekce 201918.06.2019
Ing. Iveta JurenováPřipomínky k návrhu zákona o odpadech10.05.2019
Ing. Roman Kekrt Plán sekce veřejné zeleně na rok 201930.11.2018
Ing. Richard BlahutPlán činnosti sekce Odpadového hospodářství na rok 201930.11.2018
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 18. 10. 2018 v Hotelu Devět Skal Milovy25.10.2018
Tomáš HlavenkaPlán sekce zahraničních vztahů na rok 201917.10.2018
Tomáš HlavenkaZpráva sekce zahraničních vztahů za rok 201817.10.2018
Ing. Richard BlahutZhodnocení činnost sekce Odpadového hospodářství za rok 2018 17.10.2018
Ing. Pavel GaizuraPlán práce sekce veřejného osvětlení a místních komunikací na rok 201917.10.2018
Ing. Pavel GaizuraPlnění plánu práce sekce veřejného osvětlení a místních komunikací za rok 201817.10.2018
Ing. Jaroslav MynářJednání valné hromady dne 18. 10. 2018 v Milovech16.10.2018
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 15. 04. 2018 do 08. 10. 201816.10.2018
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 24. 04. 2018 do 18. 10. 201816.10.2018
Vladimír JaníčekPlán činnosti sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ za rok 201916.10.2018
Vladimír JaníčekZpráva činnosti sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ na rok 201816.10.2018
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství na rok 201912.10.2018
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce od posledního konání shromáždění statutárních zástupců organizací SVPS do dnešního dne t.j.18.10.201812.10.2018
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 24. až 25. 04. 2018 v Jana Přerov03.05.2018
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 24. 09. 2017 do 15. 04. 201824.04.2018
Ing. Jaroslav MynářJednání valné hromady dne 24. 04. 2018 v Přerově24.04.2018
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 05. 10. 2017 do 23. 04. 201824.04.2018
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce od posledního konání shromáždění statutárních zástupců organizací SVPS do dnešního dne t.j 24.4.201804.04.2018
Ing. Richard BlahutZhodnocení činnosti sekce ODPADY k 24.11.201727.11.2017
Ing. Richard BlahutPlán činnosti sekce Odpadové hospodářství na rok 201827.11.2017
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 04. až 05. 10. 2017 v Hotelu Termal Mušov11.10.2017
Tomáš HlavenkaPlán sekce zahraničních vztahů na rok 2018 a 201910.10.2017
Vladimír JaníčekPlán činnosti sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ za rok 201704.10.2017
Vladimír JaníčekZpráva činnosti sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ na rok 201704.10.2017
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 30. 05. 2017 do 30. 09. 201702.10.2017
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 26. 05. 2017 do 24. 09. 201702.10.2017
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství na rok 201827.09.2017
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce od posledního konání shromáždění statutárních zástupců organizací SVPS do dnešního dne t.j.4.10.201727.09.2017
Ing. Pavel GaizuraPlnění plánu práce sekce veřejného osvětlení a místních komunikací od 29.4.2016 do 1.6.201716.06.2016
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 01. až 02. 06. 2017 v Hotelu Flora Olomouc07.06.2017
Ing. Richard BlahutZhodnocení činnosti sekce ODPADY k 30.05.201731.05.2017
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 04. 10. 2016 do 30. 05. 201730.05.2017
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 01. 10. 2016 do 26. 05. 2017 30.05.2017
Ing. Jaroslav MynářČestné členství ve Spolku veřejně prospěšných služeb30.05.2017
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce od posledního konání shromáždění statutárních zástupců organizací SVPS do dnešního dne t.j.1.6.2017.26.05.2017
Ing. Richard BlahutPlán činnosti sekce Odpadové hospodářství na rok 201703.12.2016
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 05. až 06. 10. 2016 v Hotelu Clarion Ostrava14.10.2016
Vladimír JaníčekPlán činnosti sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ na rok 201704.10.2016
Vladimír JaníčekZpráva činnosti sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ na rok 201604.10.2016
Tomáš HlavenkaPlán sekce zahraničních vztahů za rok 201703.10.2016
Tomáš HlavenkaZpráva sekce zahraničních vztahů – rok 201603.10.2016
Ing. Pavel GaizuraPlán práce sekce veřejného osvětlení a místních komunikací03.10.2016
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 02. 05. 2016 do 01. 10. 201603.10.2016
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 02. 05. 2016 do 01. 10. 201603.10.2016
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce do 5.10.201620.09.2016
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství na rok 201720.09.2016
Ing. Richard BlahutZhodnocení činnost sekce Odpadové hospodářství za období od 23.10.2015 do 1.8.201618.08.2016
Tomáš HlavenkaZpráva sekce zahraničních vztahů - podzim 2015 až jaro 2016 27.06.2016
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 05. až 06. 05. 2016 v Hotelu Harmonie v Luhačovicích 10.05.2016
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 22. 10. 2015 do 02. 05. 201604.05.2016
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 18. 10. 2015 do 02. 05. 201604.05.2015
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce od posledního konání shromáždění statutárních zástupců organizací SVPS do dnešního dne t.j.5.5.2016.28.04.2016
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 22. až 23. 10. 2015 v Hotelu Orea Milovy 29.10.2015
Vladimír JaníčekZpráva činnosti sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ na rok 201522.10.2015
Ing. Richard BlahutPlán činnosti sekce Odpadové hospodářství na rok 201620.10.2015
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 06. 05. 2015 do 18. 10. 201520.10.2015
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 30. 10. 2014 do 06. 05. 2015 20.10.2015
Ing. Pavel GaizuraPlán práce sekce veřejného osvětlení a místních komunikací19.10.2015
Tomáš HlavenkaPlán sekce zahraničních vztahů za rok 201614.10.2015
Tomáš HlavenkaZpráva sekce zahraničních vztahů za rok 201514.10.2015
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce do 22.10.201512.10.2015
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství na rok 201612.10.2015
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 12. až 13. 05. 2015 v Hotelu Všemina20.05.2015
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 06. 05. 201511.05.2015
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření jaro 201511.05.2015
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce do 12.5.201507.05.2015
Ing. Richard BlahutZhodnocení činnosti sekce ODPADY za rok 201416.02.2015
Ing. Richard BlahutPlán práce sekce ODPADY na rok 201516.02.2015
Tomáš HlavenkaPlán sekce zahraničních vztahů za rok 201512.02.2015
Tomáš HlavenkaZpráva sekce zahraničních vztahů za rok 201412.02.2015
Vladimír JaníčekPlán práce sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ na rok 201512.02.2015
Ing. Pavel GaizuraPlán práce sekce veřejného osvětlení a místních komunikací26.11.2014
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 30. až 31. 10. 2014 v Hotelu Myslivna v Brně10.11.2014
Ing. Jaroslav MynářSTANOVY SPOLKU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB Z.S.29.10.2014
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 22. 04. 2014 do 27. 10. 201429.10.2014
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 22. 04. 2014 do 27. 10. 201429.10.2014
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce do 30.10.201421.10.2014
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství na rok 201521.10.2014
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 24. až 25. 04. 2014 v Hotelu Centrum ve Frýdku - Místku30.04.2014
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 14.10.2013 do 22.04.201423.04.2014
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 15.10.2013 do 23.04.201423.04.2014
Ing. Pavel GaizuraPlán práce sekce veřejného osvětlení a místních komunikací17.03.2014
Vladimír JaníčekPlán práce sekce VEŘEJNÉ ZELENĚ na rok 201414.11.2013
Radoslav LánskýRevize hospodaření SVPS za období od 19.04.2013 do 10.10.20103.11.2013
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 17. až 18. 10. 2013 v Lázních Aurora v Třeboni23.10.2013
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 25. 04. 2013 do 14. 10. 201315.10.2013
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 22. 04. 2012 do 14. 10. 2013 15.10.2013
Ing. Jaroslav MynářOznámení o konání voleb do Představenstva SVPS a Kontrolní a revizní komise15.10.2013
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství na rok 201409.10.2013
Hyrš MiroslavZpráva sekce ekonomicko právní poradenství09.10.2013
Radoslav LánskýRevize hospodaření SVPS od 03.10.2012 do 19.04.201314.05.2013
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 25. až 26. 04. 2013v hotelu Senec v Senci30.04.2013
Ing. Jaroslav MynářSVPS - Zpráva o hospodaření jaro 201324.04.2013
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 11. 10. 2012 do 22. 04. 201324.04.2013
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce18.04.2013
Petr FialaPlnění plánu práce za rok 201231.01.2013
Petr FialaPlán práce sekce MK a VO na rok 201331.01.2013
Karel BřezinaPlán práce sekce OH 201312.12.2012
Ing. Jaroslav MynářZměny v plánu 2012 a Plán 201319.10.2012
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 11. až 12. 10. 2012 v KD ve Velké Bíteši19.10.2012
Ing. Jaroslav MynářZápis z jednání představenstva dne 11. 10. 2012 ve velké Bíteši19.10.2012
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce19.10.2012
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství - 201319.10.2012
Radoslav LánskýRevize hospodaření SVPS za období od 03.04.2012 do 03.10.201215.10.2012
MVDr.Jiří NeužilČinnost sekce zahraničních vztahů SVPS od 19.4.2012 do 11.10.201215.10.2012
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 17. 04. 2012 do 09. 10. 201210.10.2012
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření 201210.10.2012
Karel BřezinaZpráva o činnosti sekce odpadového hospodářství za rok 201210.10.2012
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství - 201326.09.2012
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce26.09.2012
Karel BřezinaZpráva o činnosti sekce odpadového hospodářství k 18.04.201220.06.2012
Radoslav LánskýRevize hospodaření SVPS za období od 13.09.2011 do 02.04.201217.05.2012
Ing. Jaroslav MynářZápis z valné hromady SVPS ze dne 19. až 20. 4. 2012 v hotelu Tatra v Kopřivnici07.05.2012
MVDr. Jiří NeužilZpráva o činnosti mezinárodní sekce SVPS22.04.2012
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 28.09.2011
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 26. 09. 2011 do 17.04.2012 20.04.2012
Petr FialaZpráva o činnosti sekce MK a VO17.04.2012
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce ekonomické sekce17.04.2012
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko - právní poradenství - 201231.10.2011
Vladimír JaníčekZpráva o činnosti sekce veřejné zeleně za rok 201106.10.2011
MVDr.Jiří NeužilZpráva o činnosti sekce mezinárodních vztahů SVPS za rok 2011 a výhled na rok 201203.10.2011
Hyrš MiroslavZpráva o činnosti ekonomicko-právní sekce29.09.2011
Karel BřezinaPlán práce sekce odpadového hospodářství na rok 201227.09.2011
Karel BřezinaZpráva o činnosti sekce odpadového hospodářství k 29.09.201127.09.2011
Radoslav LánskýRevize hospodaření SVPS za období07.04.2011
Petr FialaPlán sekce MK a VO na rok 201227.09.2011
Petr FialaZpráva o činnosti sekce MK a VO za rok 201127.09.2011
Ing. Jaroslav MynářPlán SVPS na rok 201226.09.2011
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS od 12. 04. 2011 do 26. 09. 201126.09.2011
Ing. Jaroslav MynářKontrola usnesení26.09.2011
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady 12.04.2011
MVDr.Jiří NeužilPřehled činnosti zahraniční sekce SVPS od VH Poštovná do VH Vyškov27.06.2011
Ing. Jiří JanovskýKrizový štáb SVPS15.05.2011
Radoslav LánskýRevize hospodaření SVPS02.05.2011
Ing. Jaroslav MynářZápis - valná hromada Vyškov20.04.2011
Petr FialaPrůběžné plnění plánu práce sekce MK,ZÚ a VO 12.04.2011
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS 2010 a 201112.04.2011
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od valné hromady14.10.2010
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce EP 2011 k 6.4.201107.04.2011
Ing. Jaroslav MynářZápis - valná hromada Poštorná26.10.2010
Radoslav LánskýRevize hospodaření SVPS26.10.2010
MVDr.Jiří NeužilZpráva zahraniční sekce26.10.2010
Karel BřezinaZpráva o činnosti sekce OH13.10.2010
Ing. Jaroslav MynářPlán práce SVPS 13.10.2010
Ing. Jaroslav MynářČinnost předsedy a představenstva od VH 29.4.2010 do 12.10.201013.10.2010
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS 201013.10.2010
Petr FialaPlán práce sekce MK,ZÚ a VO 11.10.2010
Petr FialaZpráva o činnosti sekce MK,ZÚ a VO11.10.2010
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko právní na rok 201107.10.2010
Hyrš MiroslavPlnění plánu práce EP 2009 k 14.10.201007.10.2010
Karel BřezinaZpráva o činnosti sekce odpadového hospodářství od podzimní VH v Jeseníku do jarní VH ve Zlíně29.06.2010
MVDr.Jiří NeužilZpráva zahraniční sekce.doc23.06.2010
Ing. Jaroslav MynářZápis - valná hromada Zlín18.05.2010
Radoslav Lánský Revize hospodaření SVPS za období12.05.2010
Ing. Jaroslav Mynář Činnost předsedy a představenstva SVPS05.05.2010
Ing. Kostelník František Prezentace VO - TS Zlín30.04.2010
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS 200930.04.2010
Ing. Jaroslav MynářPříjmy a výdaje30.04.2010
Petr Fiala Zpráva o činnosti sekce MK,ZÚ a VO 30.04.2010
Hyrš MiroslavPlán práce sekce ekonomicko právní 30.04.2010
MVDr.Jiří NeužilZpráva o činnosti zahraniční sekce SVPS 200911.02.2010
Vladimír JaníčekPlán sekce VZ 201006.01.2010
Ing. Jaroslav MynářZápis - valná hromada Jeseník27.10.2009
Ing. Jaroslav MynářZpráva o hospodaření SVPS27.10.2009
Ing. Jaroslav MynářZpráva o činnosti SVPS27.10.2009
Karel BřezinaPlán práce sekce odpadového hospodářství 201015.10.2009
Karel BřezinaZpráva o činnosti sekce odpadového hospodářství za rok 200915.10.2009
Petr FialaPlán práce sekce MK,ZÚ a VO na rok 201015.10.2009
Petr FialaPrůběžné hodnocení činnosti sekce MK,ZÚ a VO15.10.2009
Hyrš MiroslavPlán práce sekce EP 201008.10.2009
Hyrš Miroslav Plnění plánu práce EP 2009 k 1.10.200808.10.2009
Karel Březina Zpráva sekce odpadového hospodářství 200811.05.2009
Vladimír JaníčekPlán práce sekce VZ 200911.05.2009
Petr FialaZpráva sekce MK,ZÚ a VO29.04.2009
Ing. Jaroslav MynářZpráva o činnosti předsedy21.04.2009
MVDr.Jiří NeužilZpráva o činnosti mezinárodní sekce SVPS21.04.2009
Miroslav HyršPlnění plán práce sekce EP 200816.02.2009
Ing. Stanislav KřivýZápis z valné hromady SVPS16.04.2008
Ing. Stanislav KřivýZápis z valné hromady SVPS09.10.2007
Ing. Stanislav Křivý Plan plnění07.05.2007
Ing. Jaroslav Mynářkrizovy_stab_SVPS 200725.04.2007
Ing. Stanislav KřivýVOaSO22.01.2007
Ing. Stanislav KřivýMKVZplan200728.11.2006
Ing. Stanislav KřivýMKVZplneniplanu200628.11.2006
---planOdpady200727.10.2006
sekce ekonomicko-právníEKON_plan200724.10.2006
sekce ekonomicko-právníEKON_plneniplanu200624.10.2006
Ing. S. KřivýVO_plneniplanu200624.10.2006
Ing. S. KřivýPlanVO200724.10.2006
Ing. S. Křivý, M. OdvárkaZapisVHStraznice20061017.10.2006
---zprOdpady10200616.10.2006
Ing. Jaroslav Mynářkrizovy_stab_SVPS 200617.08.2006
Ing. Stanislav KřivýzprMK200629.06.2006
Ing. Stanislav KřivýzapisVH200606HK15.06.2006
Ing. Stanislav KřivýVO_plan200614.06.2006
Ing. Stanislav KřivýEKON_plneniplanu_do_06200614.06.2006
Ing. Stanislav KřivýVOchodci02.01.2006
Ing. Stanislav KřivýVO_plneniplanu200507.11.2005
Ing. Stanislav KřivýPlanVO200607.11.2005
Ing. Stanislav KřivýZapisVHSlavkov07.11.2005
Ing. Jaroslav Mynářkrizovy_stab_SVPS 200524.10.2005
Ing. Stanislav KřivýVO_Standardy11.10.2005
Karel BřezinaInflace 2005 - 200601.09.2005
Ing. Jaroslav MynářStanovy 200519.09.2005
Ing. Jaroslav Mynářprihlaska_svps08.09.2005
Ing. StanislavKřivýEKON_plneniplanu200427.04.2005
Ing. Stanislav KřivýPlanVO200527.04.2005
Ing. Stanislav KřivýZapisVHHrubaSkala27.04.2005
Miroslav HyršstanovySVPS27.04.2005
Miroslav HyršZadavaniVerZakazek11.04.2005
Ing. Stanislav Křivýkrizovy_stab_SVPS16.03.2005
Ing. Stanislav KřivýzprMK200412.10.2004
Ing. Stanislav KřivýZapisVHBuchlov14.10.2004
Ing. Stanislav KřivýVO_plan200518.10.2004
Ing. Stanislav KřivýVO_plneniplanu200418.10.2004
Ing. Stanislav KřivýEKON_plan200518.10.2004
Ing. Stanislav KřivýEKON_plneniplanu200418.03.2004
Ing. Stanislav KřivýpozvPlenShrUH15.10.2004
Ing. Stanislav KřivýzprEkonomPravni01.04.2004
Ing. Stanislav KřivýVOplneniplanu030401.04.2004
Ing. Stanislav KřivýZapisVHTrebon01.04.2004
Ing. Jaroslav Mynářgrant zadost vyzva01.04.2004
Ing. Stanislav KřivýPřechody01.04.2004
Karl BřezinaStravenky01.03.2004
tajemník Ing. KřivýZměna sídla01.02.2004
tajemník Ing. KřivýZapis VHVelLos01.10.2003
Sekce ekonomicko- právní poradenstvíprávní poradenství Plán práce sekcí01.10.2003
Ing. SchwalbEnergetický audit VO01.10.2003
Valdemar NosákovecPřednášky ze semináře VO01.09.2003
---EK PRAV01.04.2003
Petr FialaMK VZ01.04.2003
Miloslav OdvárkaOH01.04.2003
Ing. S. KřivýVO01.04.2003
Ing. S. KřivýZapis VH Brandys01.04.2003
Ing. S. KřivýÚdržba veřejného osvětlení01.04.2003
Ing. S. KřivýZápis z valné hromady10.10.2002
Ing. S. KřivýEvropská norma osvětleni02.05.2002
Ing. Ladislav CabicarPlenární shromáždění18.04.2001
Mynář J.Zpráva ze služební cesty…15.06.2001
Mynář J., Březina K.Služební cesta07.06.2001