Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Oborové sekce


Ekonomickoprávní


V ekonomické oblasti poskytuje spolek komplexní služby potřebné k řízení organizací a firem.

Zajišťuje:

 • odborné ekonomicko právní semináře pro ekonomy a statutární zástupce organizací a firem sdružených v SVPS
 • pomoc při zakládání nových organizací a firem

Zpracovává:

 • jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS v oblasti ekonomickoprávní problematiky
 • stanoviska k dotazům jednotlivých členů spolku v ekonomicko-právní problematice (daně, účetnictví, vydané zákony, atp.)
 • podklady pro fakturaci výkonů, zadávání veřejných zakázek, mzdové agendy, atp.

Provádí:

 • základní posouzení projektů organizací při přechodu na jinou hospodářsko-právní formu hospodaření
 • základní posouzení projektů vnitropodnikového řízení
 • poradenské služby v oboru veřejně prospěšných služebPodrobná znalost firemní problematiky při dlouhodobé spolupráci umožňuje rozšíření poradenských služeb do oblasti řízení dalšího rozvoje podnikatelských aktivit.

Komunikace, čištění, veřejné osvětlení


Zajišťuje služby v oblasti údržby místních komunikací, čištění měst a veřejného osvětlení.

Poskytuje:

 • informace o nových metodách v oblasti letní a zimní údržby komunikací

Seznamuje:

 • členy spolku s technickými novinkami na úseku údržby komunikací, dopravního značení a čištění měst

Organizuje:

 • odborné semináře k problematice údržby měst s předváděním nové techniky pro údržbu komunikací

Poskytuje členům spolku informace o současném trendu vývoje, výroby a účelného použití svítidel a světelných zdrojů. Řeší problémy z oblasti návrhu, provozu a údržby osvětlovacích soustav. Spolupracuje na dlouhodobých plánech rozvoje a technickohospodářské evidenci veřejného osvětlení. Účastní se přebírání evropských norem z oboru veřejného osvětlení pro Českou republiku.

Nabízí pomoc při:

 • zavádění progresivních osvětlovacích prostředků
 • zpracování generelu rozvoje pasportu
 • návrhu úsporných opatření

Odpadové hospodářství


Poskytuje:

 • služby v oblasti odpadového hospodářství
 • poradenství v oblasti nakládání s odpady a jejich likvidaci

Organizuje:

 • exkurze
 • semináře k problematice odpadového hospodářství dle témat schválených představenstvem
 • organizuje akce členů spolku (např. BOZP)
 • pořádání tématických zájezdů k celé problematice likvidace odpadů

Nabízí pomoc při:

 • zavádění třídění, kompostování, skládkování, spalování odpadů

Spolupracuje:

 • při tvorbě zákonů v oblasti nakládání s odpady

Zastupuje:

 • SVPS v organizaci SUCO
 • SVPS v Radě pro odpadové hospodářství ministra ŽP
 • SVPS při jednáních se zástupci Svazu měst a obcí ČR

Spravuje webové stránky Spolku veřejně prospěšných služeb.

Veřejná zeleň, údržba sportovišť


Zajišťuje služby v oblasti údržby veřejné zeleně a dětských hřišť.

Poskytuje:

 • informace o nových metodách v oblasti údržby veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť

Seznamuje:

 • členy spolku s technickými novinkami na úseku údržby veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť

Organizuje:

 • odborné semináře s předváděním nové techniky pro údržbu veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť
 • pořádání tématických zájezdů k celé problematice