Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Odpadové hospodářství


Poskytuje:

 • služby v oblasti odpadového hospodářství
 • poradenství v oblasti nakládání s odpady a jejich likvidaci

Organizuje:

 • exkurze
 • semináře k problematice odpadového hospodářství dle témat schválených představenstvem
 • organizuje akce členů spolku (např. BOZP)
 • pořádání tématických zájezdů k celé problematice likvidace odpadů

Nabízí pomoc při:

 • zavádění třídění, kompostování, skládkování, spalování odpadů

Spolupracuje:

 • při tvorbě zákonů v oblasti nakládání s odpady

Zastupuje:

 • SVPS v organizaci SUCO
 • SVPS v Radě pro odpadové hospodářství ministra ŽP
 • SVPS při jednáních se zástupci Svazu měst a obcí ČR

Spravuje webové stránky Spolku veřejně prospěšných služeb.


Aktuality z Odpadové hospodářství