Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

NOVELA VYHLÁŠKY O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY


Publikováno 16. 1. 2023

dne 23. 12. 2022 byla zveřejněna ve sbírce zákonů pod číslem 445/2022 Sb. novela vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, účinná od 1 . 1. 2023. Změna se týká zejména těchto oblastí:

–              posunutí termínu pro nová pravidla vedení evidence odpadů a podávání hlášení o odpadech až do konce roku 2024 (§ 80 odst. 4 vyhlášky)

–              úprava zákazu skládkování nebezpečných odpadů pro nedostatek kapacit vhodných zařízení

–              zmírnění podmínek pro aplikaci upravených kalů na zemědělskou půdu

–              navyšuje se podíl výmětů z dotřiďovacích linek, který může být předán k energetickému využití v letech 2023 a 2024 na 45% (příloha č. 7 vyhlášky)

–              upravuje se výjimka u povinnosti vybavit zařízení váhou (§ 3 odst. 3. písm. a) vyhlášky)

Ke stažení v PDF: VYHLÁŠKA_445_2022_MĚNÍ VYHL 273_2021