Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Aktuality


Žádost o pomoc

Vážení kolegové a přátelé, jak jsme již informovali na našich webových stránkách i náš spolek se snaží pomoci oblasti zasažené…

Publikováno 30. 6. 2021

Finanční dar

Představenstvo Spolku veřejně prospěšných služeb dnes korespondenčně schválilo finanční dar 100.000 Kč lokalitám postiženým tornádem. S ohledem na skutečnost, že řada…

Publikováno 28. 6. 2021

„S účinností od 1. července 2021...

„S účinností od 1. července 2021 se ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a…

Publikováno 28. 6. 2021