Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Evidence Mltikomoditní sběr – Metodický návod MŽP


Publikováno 27. 11. 2023

MŽP vydalo metodický návod k evidenci odpadů v případě multikomoditního soustřeďování odpadů v obci a příjmu na třídící linku. Jedná se o případy, kdy je do jedné nádoby sbíráno více druhů odpadů např. papír+kov, plast+kov+tetrapak apod. Aktuálně vydaný nový MP MŽP k evidenci multikomoditního sběru, je výsledkem našeho společného jednání SVPS, SKS, ČAOH a Inisoftu s MŽP. Zde je k dispozici také na webu MŽP https://www.mzp.cz/cz/multikomoditni_sber_metodika. Metodika je použitelná v praxi, a to je důležité.  ….Richard Blahut

 

Metodicky_navod_MŽP_Multikomoditni_Final-20231027