Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Ekonomickoprávní


V ekonomické oblasti poskytuje spolek komplexní služby potřebné k řízení organizací a firem.

Zajišťuje:

  • odborné ekonomicko právní semináře pro ekonomy a statutární zástupce organizací a firem sdružených v SVPS
  • pomoc při zakládání nových organizací a firem

Zpracovává:

  • jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS v oblasti ekonomickoprávní problematiky
  • stanoviska k dotazům jednotlivých členů spolku v ekonomicko-právní problematice (daně, účetnictví, vydané zákony, atp.)
  • podklady pro fakturaci výkonů, zadávání veřejných zakázek, mzdové agendy, atp.

Provádí:

  • projekty organizací při přechodu na jinou hospodářsko-právní formu hospodaření, tzn. rozpočtové a příspěvkové oraganizace transformované na akciové společnosti, s.r.o.
  • projekty vnitropodnikového řízení
  • poradenské služby v oboru veřejně prospěšných služeb
    Podrobná znalost firemní problematiky při dlouhodobé spolupráci umožňuje rozšíření poradenských služeb do oblasti řízení dalšího rozvoje podnikatelských aktivit.

Aktuality z Ekonomickoprávní