Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

O společnosti


Základní informace

Spolek veřejně prospěšných služeb je nezávislá organizace s působností na území celé České republiky. Spolek je samostatnou právnickou osobou se sídlem ve Velkém Meziříčí, Karlov 1398/54, sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb.

Spolek veřejně prospěšných služeb byl založen na jaře roku 1991 a na Ministerstvu vnitra byl zaregistrován 19.5.1991.

Orgány spolku

– valná hromada
– představenstvo
– sekce
– revizní komise

 

 

Představenstvo SVPS

Ing. Richard Blahut – Předseda, vedoucí sekce odpadového hospodářství
Ing. Pavel Gaizura – Místopředseda, vedoucí sekce místních komunikací a VO
Ing. Václav Frgál – vedoucí sekce ekonomicko-právní
Ing. Roman Kekrt – vedoucí sekce veřejné zeleně a sportovišť
Ing. Jaroslav Mynář – hospodář
Ing. Jan Hazucha – člen
Ing. Iveta Jurenová – člen
Ing. Josef Eder– člen
Martin Hanskut – člen

 

 

Revizní komise

Ing. Kateřina Jakůbková – předseda
Ing. Blanka Jambrová – člen
Jiří Šlancar – člen

 

 

Hospodaření

Majetek spolku tvoří hmotné a finanční prostředky. S tímto majetkem spolku hospodaří a do jeho výše ručí za své finanční závazky ve vztahu k cizím subjektům.

 

 

Příjmy spolku tvoří

– členské příspěvky
– příjmy z vlastní odborné činnosti
– příjmy od sponzorů
– dotace, subvence a dary cizích subjektů

 

 

Hlavní oblasti činnosti

– informační
– přednášková
– publikační
– vzdělávací
– poradenská a konzultační
– příprava směrnic, norem, koncepcí rozvoje a pracovních podkladů
– hodnocení výrobků v oboru
– prosazování pokrokových výrobků a metod práce
– spolupráce s orgány státní správy – samosprávy
– spolupráce s organizacemi působícími v oboru
– spolupráce se zahraničními společnostmi

 

 

Členská základna

k datu 01.01.2023

 

Členů SVPS celkem 107
Služby 77
Výrobní podniky a jiné 30
Akciové společnosti 21
Společnosti s ručením omezeným 67
Fyzické osoby 2
Příspěvkové organizace 17

 

Partnerské organizace

Spolek veřejně prospěšných služeb udržuje partnerské vztahy:ANS – Arbeitskreis für die Nutzbarmachung von Siedlungsabfällen – SRN
ZOVP – Združenie organizácií verejných prací – SVK
APWA – American Public Works Association – USA