Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Valné hromady, představenstva


Soubor
Plán práce 2024 a plnění plánu sekce 2023
SVPS - Zpráva o hospodaření jaro 2024
SVPS - zpráva o hospodaření představenstvo 01.05.2024
SVPS - Zpráva o hospodaření podzim 2023
SVPS - zápis z valné hromady SVPS 05.10.2023
SVPS - zápis představenstvo SVPS 4.10.2023
Činnost předsedy a představenstva od valné hromady podzim 2023
SVPS - Zpráva o hospodaření Jaro 2023
Činnost předsedy a představenstva od valné hromady jaro 2023
SVPS - zápis z valné hromady SVPS 11.05.2023
SVPS - zápis z valné hromady SVPS 28.04.2021
SVPS - Zpráva o hospodaření Jaro 2022
Činnost předsedy a představenstva od valné hromady podzim 2021
Plán práce 2022 a plnění plánu sekce 2021
Zápis z VH Zlín 23.9.52021
Zpráva o hospodaření podzim 2021
Činnost předsedy a představenstva podzim 2021
Plán práce 2022
09/2021 Plnění ůkolů
Zápis z představenstva 10.6.2021
Plán sekce VZ 2021
Zápis představenstva 29.4.2021
Plán práce 2021 a plnění plánu sekce 2020
SVPS - zápis představenstvo SVPS 29.01.2021
Zpráva sekce ZV podzim 2020
Zápis z valné hromady 11.9.2020
SVPS - Zpráva o hospodaření Podzim 2020
Zápis z představenstva 11.9.2020
Činnost předsedy a představenstva od valné hromady podzim 2020
Plán práce Ek.sekce 2021
Plnění pl.EP-sekce 0920
Valná hromadac podzim 2020
SVPS - Zpráva o hospodaření Podzim 2020
Plnění plánu sekce veřejného osvětlení a místních komunikací 2020
SVPS - zápis představenstvo SVPS 30.04.2020
SVPS - zápis představenstvo SVPS 30.01.2020
SVPS - zápis představenstvo SVPS 28.11.2019
Plán činnosti sekce ODPADY na rok 2020
Zhodnocení činnosti sekce ODPADY za rok 2019
SVPS - zápis z valné hromady SVPS 17.10.2019
SVPS - zápis představenstvo SVPS 16.10.2019
Plnění plánu sekce ekonomicko-právní 2019
Plán práce 2020 - sekce ekonomicko-právní
Zprava sekce ZV Podzim 2019
Plnění plánu sekce 2pol 2019
Plán práce sekce 2020
Činnost předsedy a představenstva od valné hromady podzim 2019
SVPS - Zpráva o hospodaření Podzim 2019
2019 - SVPS - zpráva o činnosti sekce VZ - podzim
SVPS - zpráva o hospodaření představenstvo 12.9.2019
SVPS - zápis představenstvo SVPS 12.09.2019