Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Komunikace, čištění, veřejné osvětlení


Zajišťuje služby v oblasti údržby místních komunikací, čištění měst a veřejného osvětlení.

Poskytuje:

  • informace o nových metodách v oblasti letní a zimní údržby komunikací

Seznamuje:

  • členy spolku s technickými novinkami na úseku údržby komunikací, dopravního značení a čištění měst

Organizuje:

  • odborné semináře k problematice údržby měst s předváděním nové techniky pro údržbu komunikací

Poskytuje členům spolku informace o současném trendu vývoje, výroby a účelného použití svítidel a světelných zdrojů. Řeší problémy z oblasti návrhu, provozu a údržby osvětlovacích soustav. Spolupracuje na dlouhodobých plánech rozvoje a technickohospodářské evidenci veřejného osvětlení. Účastní se přebírání evropských norem z oboru veřejného osvětlení pro Českou republiku.

Nabízí pomoc při:

  • zavádění progresivních osvětlovacích prostředků
  • zpracování generelu rozvoje pasportu
  • návrhu úsporných opatření

Aktuality z Komunikace, čištění, veřejné osvětlení