Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Veřejná zeleň, údržba sportovišť


Zajišťuje služby v oblasti údržby veřejné zeleně a dětských hřišť.

Poskytuje:

  • informace o nových metodách v oblasti údržby veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť

Seznamuje:

  • členy spolku s technickými novinkami na úseku údržby veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť

Organizuje:

  • odborné semináře s předváděním nové techniky pro údržbu veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť
  • pořádání tématických zájezdů k celé problematice

Aktuality z Veřejná zeleň, údržba sportovišť