Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Srovnání systému sběru PET společně s ostatními plasty – třídění SKO a zálohový systém PET – OZO Ostrava


Publikováno 10. 2. 2023

Prezentace zde: Projekt SKO PET SAKO 9-2- 2023