Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Žádost o pomoc


Publikováno 30. 6. 2021

Vážení kolegové a přátelé,

jak jsme již informovali na našich webových stránkách i náš spolek se snaží pomoci oblasti zasažené přírodní katastrofou. Představenstvo schválilo rámec finanční pomoci a nyní ve spolupráci se zástupci z postižené oblasti hledá vhodné použití.

Mnoho našich členů se již zapojilo to technické a materiální pomoci. Jsme v kontaktu se zástupci společností z postižené oblasti a dnes Vám posílám žádost o pomoc od našeho člena společnosti TESPRA Hodonín a prosím Vás zvážení Vašich možností

a pomoci v nelehké situaci. Za Vaši ochotu Vám předem moc děkuji.

S pozdravem

Ing_ Jaroslav Mynář2

 

Soubor ke stažení zde: Žádost o pomoc