Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Připomínky k návrhu zákona o odpadech


Publikováno 10. 5. 2019

Oborová sekce odpadového hospodářství zpracovala a po konzultaci s pracovní skupinou odpadového hospodářství SVPS odeslala na Ministerstvo životního prostředí dopis připomínkující návrh zákona o odpadech v rámci vnějšího připomínkového řízení. K dopisu se připojilo i Sdružení komunálních služeb, a to s cílem dosáhnout co největšího mandátu (dohromady oba subjekty sdružují téměř 150 komunálních společností typu technických služeb). Návrh zákona byl do vnějšího připomínkového řízení zveřejněn 9.4., termín pro podání připomínek byl 10.5., z důvodu krátké lhůty nebylo v časových možnostech vyžadovat připomínky po všech členech SVPS a dopis byl konzultován pouze v pracovní skupině odpadové sekce a v představenstvu SVPS.  Dopis nalezne zde.