Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY č. 273/2021 Sb. – ODPADY SKUPINY 18


Publikováno 21. 4. 2022

ZMĚNA PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY č. 273/2021 Sb. – ODPADY SKUPINY 18

dne 8. 4. 2022 byla zveřejněna ve sbírce zákonů změna vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Změna se týká odpadů skupiny 18, včetně odpadů vzniklých jejich úpravou. Mezi tyto odpady patří mimo jiné pleny ze zdravotnických a sociálních zařízení. S účinností od 9. 4. 2022 do 1. 1. 2027 můžou být opět tyto odpady odebírány na skládkách pod k. č. 18 01 04. Jedná se samozřejmě pouze o odpady, které nejsou infekční tj. nejsou nebezpečné.

Vyhláška v PDF zde: Vyhláška 273_2021_Změna 04 2022