Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Žádost o možnost přednostního očkování na covid-19 pro pracovníky svozu odpadu.


Publikováno 14. 1. 2021

Dobrý den,

dnes jsme odeslali dopis na Ministerstvo zdravotnictví se žádostí o zařazení pracovníků z oblasti odpadového hospodářství (zejména těch, kteří přicházejí do kontaktu s infekčním odpadem ze zdravotnictví) mezi prioritní skupiny pro očkování.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru odpadů

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65 – 100 10 Praha 10
tel.:
 +420 267 122 216 mob.: +420 724 150 395
e-mail:
 jan.marsak@mzp.cz  web: www.mzp.cz