Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Za odpady do Švédska


Publikováno 28. 5. 2019

Ve dnech 14-16.5.2019 se uskutečnila odborná exkurze ve Švédsku, které se zúčastnilo 31 osob z celkem 25 členských organizací SVPS. Prvním cílem návštěvy bylo zařízení na energetické využívání odpadů SYSAV v Malmö https://www.sysav.se/en/. Spalovna s kapacitou 400 tis tun energeticky využívá odpady z Malmö a okolí, ročně tak vyrobí 1,5 mil MWh tepla a 168 tis MWh elektrické energie. Společnost Sysav za účelem naplnění kapacity zařízení částečně dováží odpady ze zahraničí. Zajímavostí je, že skladuje ve svém areálu odpady dovezené v letním období pod vrstvou hlíny k využití v zimních měsících.

Dalším navštíveným zařízením byla komunální bioplynová stanice v Kristianstadu, vyrobený biometan slouží pro pohon autobusů ve městě. Exkurze pokračovala prohlídkou nedávno postaveného moderního recyklačního centra v Åhus (Investiční náklady cca 2 mil. EUR). Poslední zastávkou byla společnost Renhållningen Kristianstad, kde byl představen systém Quattro select, tedy současný oddělený sběr 4 komodit. Fotografie z exkurze naleznete zde.

Celý text zde.