Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Vydané Stanovisko SZÚ pro nakládání s odpady v době koronavirové epidemie


Publikováno 20. 3. 2020

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám aktuálně vydané Stanovisko SZÚ pro nakládání s odpady v době koronavirové epidemie – http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Odpady/Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1.pdf

Dále zasílám odkaz na informaci, která z výše uvedeného stanoviska vychází a byla zveřejněna na stránkách MŽP: https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65 – 100 10 Praha 10
tel.:
 +420 267 122 216 mob.: +420 724 150 395
e-mail:
 jan.marsak@mzp.cz  web: www.mzp.cz
Stanovisko_NRC_k_ochrane_pracovniku_nakladajicimi_s_infekcnimi_odpady_upr.1_1