Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

V Evropě chybí kapacity na zpracování zbytkového odpadu


Publikováno 18. 6. 2019

K plnění evropských cílů k dosažení oběhového hospodářství chybí kapacity na zpracování zbytkového odpadu. EuRIC, the European Recycling Industry Association https://euric-aisbl.eu/position-papers/item/300-statement-on-issues-stemming-from-the-lack-of-capacity-for-ultimate-residual-waste zveřejnila informace o problémech firem zabývajících se recyklací s odbytem zbytkového odpadu, který nelze materiálově zpracovat.  Více