Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

„S účinností od 1. července 2021 se ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání,


Publikováno 28. 6. 2021

„S účinností od 1. července 2021 se ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách.“

Vláda schválila mimořádná opatření MZ, která rozvolňují roušky ve školách a mění pravidla pro konání akcí – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Portál Ministerstva vnitra:

Povinné testování zaměstnanců na pracovištích, v nestátních neziskových organizacích a OSVČ · Covid Portál (gov.cz)