Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Podklady k novému zákonu o odpadech – přechodná období a vybrané povinnosti dotčených osob


Publikováno 4. 1. 2021

V příloze naleznete Metodický pokyn Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k plnění povinností podle nového zákona o odpadech s účinností od 1. ledna 2021, platný pro období vydání nových vyhlášek a prováděcích předpisů.

Příloha: OODP-Pokyn_MZP_NZ_Prechodna