Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Nakládání s komunálními odpady v souvislosti s COVID19


Publikováno 1. 4. 2020

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám nový leták MŽP k nakládání s komunálními odpady v souvislosti s COVID19.

Leták je rovněž k dispozici na stránkách MŽP – https://www.mzp.cz/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
ředitel odboru odpadů

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65 – 100 10 Praha 10
tel.:
 +420 267 122 216 mob.: +420 724 150 395
e-mail:
 jan.marsak@mzp.cz  web: www.mzp.cz

Příloha: SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330