Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

DISTRIBUČNÍ CENTRA OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ


Publikováno 31. 3. 2020

Soubor ke stažení: DISTRIBUČNÍ CENTRA OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

Spolku veřejně prospěšných služeb ve spolupráci s EKO-KOMem a MŽP se podařilo zajistit dodávky ochranných pracovních pomůcek pro pracovníky zabývající se nakládáním s odpady. Byla určena krajské distribuční centra s tím, že zajišťují na své náklady dopravu do sídla společnosti a následně budou komunikovat s jednotlivými firmami ve svém regionu o způsobu předání. Počty ochranných pomůcek jsou stanoveny předem a bude se vydávat to, co bylo pro jednotlivé firmy poskytnuto. Proběhla již první dodávka a měly by následovat další. V současné době jsou počty přidělených ochranných pomůcek spíše symbolické. Pomůcky jsou pro odpadáře poskytnuty bezplatně (aspoň zatím nemáme jiné informace). Máte zde přiloženou tabulku s DISTRIBUČNÍMI CENTRY, ke kterým  byly jednotlivé organizace zařazeny (jedná se jen o odpadové společnosti) .

Krajská distribuční centra jsou:

Frýdecká skládka, a.s., Frýdek Místek; Hantály, Velké Pavlovice; SAKO Brno; Služby města Jihlavy; TS Olomouc; TS Opava; TS Zlín

 

Ing. Richard Blahut

místopředseda představenstva spolku SVPS

a vedoucí sekce Odpadového hospodářství