Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

DEN ZEMĚ – svátek věnovaný naší planetě


Publikováno 26. 4. 2019

Na řadě míst probíhají v těchto dnech oslavy celosvětového svátku Den Země, který připadá na 22.dubna. Cílem oslav dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí, diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto environmetálních problémů.

Víte, že?

V dnešní době se akcí na oslavu Mezinárodního dne Země účastní přes miliardu lidí z více než 193 států světa, čímž je největším sekulárním svátkem, který slaví lidé po celé planetě bez ohledu na svůj původ, víru či národnost.

První Den Země byl poprvé slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Tato akce měla velký ohlas zejména mezi studenty.

OSN začala Den Země organizovat o rok později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku 1990 se Den Země slaví také v České republice.