Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Zahraniční vztahy


Zajišťuje:

  • kontakty SVPS se zahraničními partnery
  • návštěvy zahraničních delegací, včetně jejich odborného programu ve spolupráci
    s ostatními sekcemi

Provádí:

  • přípravu tematických zájezdů do partnerských zemí