Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Zrušení jarní valné hromady a školení SVPS


Publikováno 16. 4. 2020

         Vážení kolegové a přátelé, vzhledem k předloženému plánu vlády ČR, kterým představila rušení omezení činností se představenstvo SVPS rozhodlo zrušit konání naší jarní valné hromady, která měla proběhnout ve dnech 14. – 15. 5. 2020 v hotelu Petr Bezruč v Malenovicích. Po dohodě s pořadatelem valné hromady budou zrušeny i veškeré rezervace ubytování, které jste provedli. Dále představenstvo rozhodlo o zrušení školení sekce ekonomicko právní, které mělo proběhnout 21. – 22. 5. 2020 v hotelu Celnice v Poštorné. Představenstvo do konce dubna 2020 zveřejní plán akcí na 2. pololetí roku 2020. Všem přejeme hodně zdraví a energie v této nelehké době.

Za SVPS Ing. Jaroslav Mynář – předseda