Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Vláda schválila aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024.


Publikováno 16. 5. 2022

Vláda schválila aktualizaci Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024.

Odkaz: Vláda schválila aktualizaci Plánu odpadového hospodářství – Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)<https://www.mzp.cz/cz/news_20220511-Vlada-schvalila-aktualizaci-Planu-odpadoveho%20hospodarstvi>

Dle informací z MŽP byl materiál schválen jako nelegislativní (nikoliv jako novela nařízení vlády). Zveřejnění finální schválené verze by mělo proběhnout do týdne.