Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Stanovisko SZÚ pro nakládání s odpady v době koronavirové epidemie


Publikováno 20. 3. 2020

Dobrý den,

k tomu viz naše dnešní zpráva k ohlašovacím povinnostem – https://www.mzp.cz/cz/news_200319-ohlasovaci-povinnosti-se-odkladaji-o-tri-mesice-MZP-s-ohledem-na-nouzovy-stav-zada-pardon.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65 – 100 10 Praha 10
tel.:
 +420 267 122 216 mob.: +420 724 150 395
e-mail:
 jan.marsak@mzp.cz  web: www.mzp.cz