Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Prezentace


Publikováno 22. 5. 2024

Vážení členové SVPS,

na naše webové stránky jsme umístili do Aktualit dvě PREZENTACE, které byly předneseny na jarní Valné hromadě SVPS dne 2. 5. 2024 v Zaječí.

Jedná se o Aktuální novinky v odpadové legislativě, které představil zástupce MŽP a o problematiku NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL, kterou odprezentoval p. Lád.

Domů

PREZENTACE_MŽP_NOVINKY V ODPADOVÉ LEGISLATIVĚ

PREZENTACE_Lád_NÍZKOEMISNÍ VOZIDLA