Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Právní dopady ve vztahu k pandemii COVID-19


Publikováno 20. 4. 2020

Na odkazu covid.mt-legal.com naleznete stručné závěry analýzy právních dopadů současného stavu souvisejícího obecně s pandemií COVID-19 poskytnuté týmem právníků společnosti MT Legal s.r.o. široké odborné i laické veřejnosti.