Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Podpora recyklace snížením DPH na zpracování komunálního odpadu


Publikováno 5. 1. 2021

Novelou zákona o DPH se od ledna 2021 snižuje DPH na „Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“

Do  přílohy č. 2  Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně (15%) byla doplněna ke stávajícím položkám  „38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu“ a „38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu“ nová položka  „38.3 Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“.

Snížení DPH určitou měrou přispěje k podpoře recyklace.

SB0246-2020-snizeni-dph-podpora-uprav-komunalnich-odpadu-recyklace