Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

ODPADY A OBCE 2019


Publikováno 18. 6. 2019

  1. ročník konference ODPADY A OBCE 2019 proběhl 12. – 13. 6. 2019 v Hradci Králové za účasti více než 500 návštěvníků, které přilákala témata transformace OH ČR pro naplnění cílů směrnic EU, zahraniční zkušenosti směřující k maximalizaci využití KO z Norska a Francie, nová technologická řešení pro naplnění cílů CEP a jejich potenciál využití v ČR, odpovědný přístup výrobců obalů ke zlepšení recyklace vybraných KO a příležitosti a rizika inovativních řešení v OH. Sborník přednášek naleznete na zde

https://www.odpadyaobce.cz/wp-content/uploads/2019/06/SBORNÍK-19.pdf