Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Od začátku dubna se bioodpad začne sbírat celoročně, zlepší to i situaci kompostáren


Publikováno 10. 4. 2019

Na začátku dubna vstupuje v účinnost změna vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Ta pro obce stanoví povinnost zajistit celoročně místa pro oddělený sběr biologických odpadů rostlinného původu. Obce tedy budou mít právě od tohoto data povinnost vyvážet bioodpad celoročně (pokud si vyberou plnění povinnosti prostřednictvím hnědých popelnic). Doposud se odpad rostlinného původu z hnědých popelnic svážel od začátku dubna do konce října. Nové opatření by mělo přispět i k tomu, že se o něco více naplní zatím nedostatečně využité kapacity kompostáren, jichž v posledních letech v Česku vzniklo více než pět stovek. Více se dočtete zde ( http://www.enviweb.cz/113397)