Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Novela zákona o obalech byla posunuta na LRV


Publikováno 20. 6. 2024

Ministerstvo životního prostředí odeslalo na Legislativní radu vlády novelu zákona o obalech.

Novelu zákona ve verzi pro LRV naleznete na https://odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCY4K6RXH/.