Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Nové znění vyhlášky Katalog odpadu č. 8/2021


Publikováno 13. 1. 2021

Novým zněním vyhlášky došlo ke spojení více vyhlášek (hodnocení nebezpečných vlastností + katalog). Dle §14 nové vyhlášky (na straně 7) se budou odpady dle tohoto nového katalogu zařazovat až od roku 2024.

Vyhlášku naleznete v příloze.