Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Nová vyhláška 273/2021 Sb. dnes vyšla ve sbírce zákonů.


Publikováno 2. 8. 2021

Nová vyhláška 273/2021 Sb. dnes vyšla ve sbírce zákonů.

Dne 23.7.2021 vyšla ve sbírce zákonů nová vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Plné znění v pdf verzi můžete stáhnout zde: Vyhláška 273/2021.pdf

Nová vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení tzn. 7.8.2021. Na některá ustanovení se však vztahují přechodná období, po která platí pravidla stanovená původními vyhláškami 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. Jedná se např. o průběžnou evidenci odpadů, způsob ohlašování atp. viz § 79.