Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Ministerstvo životního prostředí zvládnutí nakládání s odpady v období koronavirové epidemie považuje za zásadní.


Publikováno 18. 3. 2020

Dobrý den,

Ministerstvo životního prostředí zvládnutí nakládání s odpady v období koronavirové epidemie považuje za zásadní.

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví (Státní zdravotní ústav) proto připravují doporučení k nakládání s některými druhy odpadů, které se v současnosti produkují ve zvýšené míře. Samozřejmě vše musí být striktně v souladu s postupem, který vymezuje Bezpečnostní rada státu, Ústřední krizový štáb a vláda.  Předpokládáme, že pokyny budou k dispozici ve velmi krátké době.

Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje důležitost vybavení pracovníků zejména v oblasti svozu odpadů a následného nakládání s odpady ochrannými prostředky. Žádáme Vás o urychlené sdělení informací, které se týkají ochranných prostředků dostupných pro dotčené pracovníky, případně kolik prostředků v této oblasti chybí. Následně je možné tuto záležitost přenést na Ústřední krizový štáb a přijmout případná opatření.

S pozdravem

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65 – 100 10 Praha 10
tel.:
 +420 267 122 216 mob.: +420 724 150 395
e-mail:
 jan.marsak@mzp.cz  web: www.mzp.cz