Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Legislativní rada vlády doporučila schválit nové zákony o odpadech


Publikováno 24. 10. 2019

Legislativní rada vlády doporučila schválit nové zákony o odpadech

Posun v procesu schvalování balíčku zákonů o odpadech nastal 17.října, kdy legislativní rada vlády po měsíci znovu projednávala čtyři návrhy zákonů, které připravilo Ministerstvo životního prostředí. Legislativní rada vlády přijala ke všem návrhům zákonů stanovisko, ve kterém doporučuje vládě návrh zákona schválit ve znění připomínek LRV. V květnu 2019 se v připomínkovém řízení k návrhu odpadové legislativy sešlo více než 3000 podnětů. Zástupci svazů, asociací zaměstnavatelů, obcí a měst zaslali na ministerstvo životního prostředí dopis, ve kterém zákon kritizovali kvůli komplikovanosti a nedostatečné podpory recyklace. Na novou odpadovou legislativu se čeká už mnoho let, jen LRV jednala za tu dobu o různých verzích několikrát a je otázkou, zda únava a znechucení z dlouhodobé legislativní nejistoty nebude příčinou schválení zákona o odpadech, který je zbytečně komplikovaný, nejasný a nemotivující k smysluplnému nakládání s odpady.