Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Jak jsme na tom s odpadovými zákony?


Publikováno 10. 4. 2019

Ministerstvo životního prostředí předalo do vnějšího připomínkového řízení čtyři návrhy zákonů týkajících se odpadového hospodářství: zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelu zákona o obalech a zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností.

Návrhy budou převádět evropské předpisy z tzv. balíčku oběhového hospodářství. Návrh nového zákona o odpadech přináší oproti stávajícímu zákonu (č. 185/2001 Sb.) např. změny v oblasti povolování a provozu zařízení k nakládání s odpady, sběru odpadů, řešení problematiky černých skládek a obchodování s odpady. Změnou je navýšení poplatku za ukládání odpadů na skládku a návrh třídících slev pro obce, jakožto motivačního nástroje pro vyšší třídění komunálních odpadů. Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností se týká elektrozařízení, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel, tedy oblasti tzv. zpětného odběru. Cílem úpravy je sjednotit pravidla pro fungování kolektivních systémů. Novela zákona o obalech bude upravovat nové dlouhodobé evropské cíle pro recyklace a využití obalových odpadů (např. i hliníkových obalů).  Návrh změnového zákona obsahuje související novely několika zákonů např. novelu zákona o místních poplatcích, ve které je v návrhu úprava poplatků za komunální odpad. Termín podání připomínek je 9. května 2019.