Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Finanční dar


Publikováno 28. 6. 2021

Představenstvo Spolku veřejně prospěšných služeb dnes korespondenčně schválilo finanční dar 100.000 Kč lokalitám postiženým tornádem. S ohledem na skutečnost, že řada členů Spolku má sídlo na Jižní Moravě a disponuje technikou vhodnou k úklidu následků ničivé bouře, byla nabídnuta tato pomoc úklidovou technikou a kontejnerovou dopravou. Členové spolku již v sobotu a neděli pomáhali s úklidem v Hruškách, Mikulčicích a Hodoníně. O případné další potřebné pomoci Vás budeme informovat, naši členové s postižené oblasti dávají dohromady potřeby obcí, které pak budou rozeslány členům SVPS.