Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

DOPIS NA MŽP – PROBLÉMY S EVIDENCÍ ODPADŮ


Publikováno 5. 10. 2022

DOPIS NA MŽP – PROBLÉMY S EVIDENCÍ ODPADŮ

Dne 16.9.2022 byl odeslán na MŽP společný dopis profesních svazů týkající se problémů s evidencí odpadů v roce 2023, které přinesla vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška nově zavádí spoustu evidenčních a ohlašovacích tabulek, řadu nových vykazovacích procesů a pokynů k použití stanovených kódů, vyžaduje ohlašování dalších doposud nepožadovaných informací apod., na které nejsou doposud nastaveny software. Legislativa je tak v mnoha bodech nejasná a nejednoznačná a chybí k ni jednotný výklad.

Společný dopis v PDF: zde