Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.

Aktuality


Problémy s odbytem papíru a reakce...

V současné době se potýkáme s obrovskou krizí na straně odbytu druhotných surovin, zejména papíru a plastů pro materiálové využití……..

Publikováno 27. 2. 2020

Ekonomické aspekty oběhového hospodářství

Seminář téma „Ekonomické aspekty oběhového hospodářství“ pod záštitou poslance Parlamentu České republiky Ing. Mariana Jurečky proběhl 7.ledna 2020 v Poslanecké sněmovně….

Publikováno 10. 1. 2020